neděle 25. května 2014

MARŠOVEC

MARŠOVEC
akrostichon

Přítmí ... klid
echa dál zní,
třou se do tmy
rýmy věčné.

Brána modlitby,
ejhle člověk - básník,
zrno zrn, chrám poezie,
rázovitý slezský bard
u řeky Moravice mlčí,
čte svou nahotu z hvězd.
                                           

(Z rukopisu připravované básnické sbírky Souvrství (1990 - 2014)